Diagnostyka (RTG)

Dysponujemy kompleksową możliwością cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej, zarówno zdjęć punktowych wewnątrzustnych, skrzydłowo – zgryzowych jak i zdjęć pantomograficznych oraz specjalistycznych zdjęć cefalometrycznych wykorzystywanych w ortodoncji.